Prijavnica za sudjelovanje na stručnom skupu

u organizaciji HLZ-HDMR-a i HZZZSR-a u petak 11. svibnja 2018. god.

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.
PRIJAVNICA

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


STRUKA