Prijavnica - Proljetni stručni sastanak 2018

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.
Prijavnica za sudjelovanje na stručnom sastanku HLZ-HDMR od 23. do 25. ožujka 2018.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


DODATNO

pratnja (suprug, supruga....)


automobil