Prijavnica za sudjelovanje na Jesenjem stručnom sastanku

u subotu 27. listopada 2018. god.

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.
PRIJAVNICA

OSOBNI PODACI

*

*

**

*