Prijava sažetaka

Izvorni hrvatski govornici pišu sažetak na hrvatskom, a ostali na engleskom jeziku.

* obavezna polja

*


*

Ime (inicijal) Prezime1, Ime (inicijal) Prezime2 – npr. J. Hurm1, K. Tokoš2

*

1Ustanova, 2Ustanova

*

Do 5 ključnih riječi odvojenih zarezima

*

Preostalo znakova: od 1600 (s razmacima).

Podaci o unositelju:
*

*

  • Zadnji rok za slanje sažetaka: 30. lipnja 2015.
  • Potvrda o prihvaćanju sažetka: 30. srpnja 2015.
  • Najbolji sažetci bit će uvršteni u usmena izlaganja.

Sponzori